•  
  •  
  •  
  • Nästa Ledarklubb

    startar i mars 2023

    Läs mer
  • Med fokus på ledares utmaningar ur ett filosofiskt och existentiellt perspektiv.
  • Ibland kan det vara svårt att se målet. Ledarklubben hjälper dig att fokusera rätt