•  
  •  
  •  
  • Med fokus på ledares utmaningar ur ett filosofiskt och existentiellt perspektiv.
  • Ibland kan det vara svårt att se målet. Ledarklubben hjälper dig att fokusera rätt
  • Ta steget. Gå med i ledarklubben nu!